Grootschalig luisteren naar uw organisatie 

Nóg beter luisteren naar uw medewerkers, klanten en andere stakeholdersDe AnalyseFabriek

Bij elk organisatievraagstuk is het belangrijk om te weten wat nu exact het probleem (of de uitdaging) is voor een organisatie of een afdeling. Het vaststellen hiervan kan bijvoorbeeld op de klassieke manier door het afnemen van interviews in een organisatie. Veelal wordt dan in een tijdsbestek van een aantal weken tien á vijftien medewerkers geïnterviewd en op basis hiervan wordt een analyse gemaakt van het probleem. 

Door gebruik te maken van deze aanpak wordt slechts een paar procent van uw organisatie gevraagd om input te geven. Maar er zijn nog zoveel meer medewerkers die van toegevoegde waarde kunnen zijn in deze fase. Door gebruik te maken van online toepassingen is het mogelijk ALLE medewerkers te betrekken in het onderzoek geeft dit meer waarde en diepte aan een analyse. Op basis van de resultaten kunnen vervolgens gericht vervolgstappen genomen worden. 

Grootschalig luisteren

De term 'grootschalig luisteren' is geen nieuwe term in de literatuur, de uitleg is wel verschillend. Grootschalig luisteren is voor de AnalyseFabriek het instrument om het 'geluid' van de gehele organisatie te horen en te verwerken en dus daadwerkelijk te luisteren naar uw gehele organisatie. Dit in plaats van een aantal bronnen (uit bijvoorbeeld het management of bestuur) en op basis hiervan uw analyse maken. Door Grootschalig luisteren wordt direct de hele organisatie betrokken en kan iedereen toegevoegde waarde bieden in deze fase. Een echte goede bedrijfsanalyse/ probleemanalyse vindt plaats nadat er 'grootschalig' geluisterd is. 

Neutraliteit

De AnalayseFabriek is expert op het gebied van analyse. Wij vinden het belangrijk om te benadrukken dat de AnalyseFabriek, na het opleveren van de resultaten, zelf geen consultancy activiteiten uitvoert voor een opdrachtgever. Wij geloven in het principe dat de slager niet zijn eigen vlees moet keuren. De AnalyseFabriek wil voorkomen dat er een situatie ontstaat waarbij wij 'belang' hebben bij de uitkomsten, omdat wij na een meting en analyse ook nog graag een adviestraject willen uitvoeren. 

Onlangs heeft de AnalyseFabriek een artikel gepubliceerd over de toegevoegde waarde van online onderzoek. U kunt het artikel hier lezen.